top of page

KØBMANDEN I LUNDEBORGS
GENERALFORSAMLING

Foreningen Købmanden i Lundeborg

 

Afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 17. april 2024 kl. 19

I Aktivhuset, Lundeborg

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Budget og forslag til kontingent.

6. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før

afholdelse af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

• På valg som bestyrelsesmedlemmer er Jesper Hegaard, Jane

Bergenhagen og Niels Ørskov. Jane og Jesper ønsker

genvalg, Niels ønsker ikke genvalg - bestyrelsen peger på

Lene Vilhelmsen.

• På valg er 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af to revisorer + en suppleant

• På valg er Pouli Stald og Ann Blom

9. Eventuelt

 

Alle er velkomne – kun medlemmer har stemmeret

Købmanden i Lundeborg er vært ved en lille forfriskning i form af øl/vand, kaffe/te

og kringle

 

VEL MØDT

Bestyrelsen for købmanden i Lundeborg

bottom of page